RASPORED SAHRANA

Prezime i ime pokojnika Datum održavanja sahrane Vreme održavanja sahrane
Petković Anka (80) 01.06.2020. 12:30
Popov Vojislav (66) 31.05.2020. 13:00
Kovačević Smilja (68) 27.05.2020.  13:00
Jerinkić Dušica (69) 21.05.2020. 14:00
Kuzmanović Jelena (79) 20.05.2020. 14:00
Velemirov Zoran (56) 18.05.2020. 15:00
Ilić Mileva (84) 15.05.2020. 04:00
Živić Ratko (79) 15.05.2020.  13:30 
Terno Branislav (52) 14.05.2020. 19:30
Vujin Anica (76) 13.05.2020. 14:00