[wpml_language_selector_widget]

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Смртни случај пријављује се усмено Погребној служби на основу потврде о смрти ради одређивања места, дана, сата и потребних услуга у вези са сахрањивањем. Смртни случај пријављује се најкасније 6 сати од тренутка смрти, а ако је смрт наступила у току ноћи, до 10 часова наредног дана.

По усменој пријави Погребној служби о смртном случају, предузеће на основу потврде о смрти одређује гробно место, дан, сат и друге потребне услуге у вези са сахрањивањем и закључује уговор са чланом породице, сродником или другим лицем које је поднело пријаву за погреб или лицем које сноси трошкове сахрањивања.

На основу ценовника погребних услуга утврђује се висина накнаде за закуп, резервација и одржавање гробног места, обавезни рок почивања и рок за који се врши закуп, накнада за резервацију гробног места, међусобна права и обавезе након истека рока почивања, начин и услови за ексхумацију и пренос посмртних остатака.

Закупљена и резервисана гробна места дужни су да одржавају закупци, односно власници.
Посмртни остаци сахрањеног морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања (обавезног рока почивања од 10 година).

На исто гробно место може се обавити сахрањивање тек по истеку обавезног рока почивања од 10 година.

Умрло лице које је сахрањено не може се ископавати ради преноса посмртних остатака пре истека године дана од дана сахрањивања.

Ексхумација посмртних остатака и чишћење гробница не може се обављати у периоду од 1. маја до 30. Септембра због високих температура.

Након законског рока обавезног почивања и истека закупа, закупци имају право да продуже период на наредних 10 година. Гробно место за које рок почивања није продужен, Погребна служба има право да прекопа.

ЗА СВА ПИТАЊА, СУГЕСТИЈЕ, ПОХВАЛЕ ИЛИ РЕКЛАМАЦИЈЕ КОРИСНИЦИ НАШИХ УСЛУГА МОГУ ДА НАМ СЕ ОБРАТЕ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА НА БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ УПРАВНИКА ЦЕНТРАЛНОГ ГРОБЉА: 0230/ 426-741 0230/ 426-740

Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању