Претходна
Следећи

ДОКУМЕНТА

Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и којима се обезбеђује остварење мисије, визије и циљева предузећа су следећи: