VODOVOD I KANALIZACIJA

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „JP Kikinda“ obavlja komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije čiste vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda kao prvu u nizu osnovnih delatnosti.

Pored toga, preduzeće obavlja izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, popravku i montiranje vodomera, snimanje kanalizacione mreže, čišćenje kanalizacione mreže i slivnika, kao i ispitivanje kvaliteta pijaće i otpadnih voda, zatim izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih objekata koji će koristiti za obavljanje delatnosti.

JP „Kikinda“ namerava da unapredi postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu u skladu sa evropskim standardima. Takođe, namerava i da kvalitativno unapredi upravljanje svim oblastima rada i poslovanja, kao i da ojača finansijsku samoodrživost preuzeća. Osnovni cilj preduzeća je izgradnja postrojenja za preradu pijaće vode, kako bi građani Kikinde imali vodu visokog kvaliteta.

Kontakt sektora za vodovod i kanalizaciju

Adresa: Iđoški put 4, Kikinda

Telefon: 0230/422-760

Elektronska pošta:

sektor.vik@jpkikinda.rs
sluzba.vodovod@jpkikinda.rs
sluzba.kanalizacija@jpkikinda.rs