[wpml_language_selector_widget]

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Jавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „ЈП Кикинда“ обавља комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода као прву у низу основних делатности.

Поред тога, предузеће обавља изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и монтирање водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, као и испитивање квалитета пијаће и отпадних вода, затим израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката који ће користити за обављање делатности.

ЈП „Кикинда“ намерава да унапреди постојећу водоводну и канализациону мрежу у складу са европским стандардима. Такође, намерава и да квалитативно унапреди управљање свим областима рада и пословања, као и да ојача финансијску самоодрживост преузећа. Основни циљ предузећа је изградња постројења за прераду пијаће воде, како би грађани Кикинде имали воду високог квалитета. У току је изградња фабрике воде, односно постројења за прераду воде како би наши грађани у што скоријој будућности пили чисту и исправну воду. Фабрика воде представља један од највећих пројеката у последњих 30 година у Кикинди.

У видеу испод погледајте фазе изградње као и коначни изглед самог пројекта

Контакт сектора за водовод и канализацију

Адреса: Иђошки пут 4, Кикинда

Телефон: 0230/422-760

Електронска пошта:

sektor.vik@jpkikinda.rs
sluzba.vodovod@jpkikinda.rs
sluzba.kanalizacija@jpkikinda.rs