[wpml_language_selector_widget]

Previous slide
Next slide

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка: Предмет – Услуге фиксне телефоније и бесплатне телефонске линије

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »

Јавна набaвка: Предмет – Сервис и ремонт машинске, електро и остале опреме за канализацију

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »

Јавна набавка: Предмет – Покретна дизалица за зоохигијену и конзолна дизалица за ППОВ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012,14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документацијеу поступцима јавних набавки и начин доказивања

Прочитај више »

Јавна набавка: Предмет – Одржавање интегрисаног информационог система са лиценцама за систем мерења, обрачуна и наплате потрошње воде

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 5. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »

Оглашавање и рекламирање на радију и ТВ-у – Партија 1 – Оглашавање и рекламирање на ТВ-у

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »