Javna nabavka: Predmet – Održavanje integrisanog informacionog sistema sa licencama za sistem merenja, obračuna i naplate potrošnje vode

PODELITE VEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 36. Zakona o javnim nabavkama, (Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/15). i člana 5. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i način dokazivanja ispunjenih uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. JNMV 5-14/2020 od 26.06.2020.godine, Naručilac – JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, sastavlja sledeće

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

Predmet javne nabavke su usluge: Održavanje integrisanog informacionog sistema sa licencama za sistem merenja, obračuna i naplate potrošnje vode

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Kontakt pozivnog centra

Adresa: Iđoški put 4, Kikinda

Telefon: 0230/422-760

Elektronska pošta: call.centar@jpkikinda.rs

Prijavite se na mailing listu

Ne propustite ni jednu novu vest sa našeg sajta