[wpml_language_selector_widget]

ЗООХИГИЈЕНА

Jавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ обавља делатност из надлежности јединице локалне самоуправе у области ветерине и комуналне делатности зоохигијене, обезбеђивањем прихватилишта и карантина за животиње.

Служба  „Зоохигијена“ Кикинда  као градски сервис основана је са циљем да уклања псе и мачке луталице са јавних површина, а један од задатака је и излазак на терен по позиву грађана.

Уз основну делатност збрињавања напуштених паса и мачака, „Зоохигијена“ се бави и уклањањем анималног отпада (споредних производа животињског порекла) и лешева животиња са јавних површина, из домаћинстава и од привредних субјеката, који се одвозе у нашу савремену хладњачу за анимални отпад. Након прикупљања и одлагања у хладњачи, прослеђују се до надлежне кафилерије. Највиши европски стандарди у овој области налажу да се штити здравље и људи и животиња, због чега је поседовање хладњаче за анимални отпад по највишим европским стандардима посебно значајно.

Напуштени пси се одводе са територија: Кикинде, Сенте, Аде, Чоке, Новог Кнежевца, док се анимални отпад уклањаја из 6 општина Севернобанатског управног округа: Кикинде, Сенте, Аде, Чоке, Новог Кнежевца и Новог Бечеја.

Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ поверен је на управљање објекат Прихватилишта за животиње на Тополском путу број 10.

УДОМИ МЕ

ТЕЛЕФОН: +381230-404-631

Контакт службе зоохигијена

Адреса:Тополски пут 10, Кикинда

Телефон: 0230-404-631

Телефон: 0230-308-380

Електронска пошта: zoohigijena@jpkikinda.rs