ZOOHIGIJENA

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ obavlja delatnost iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblasti veterine i komunalne delatnosti zoohigijene, obezbeđivanjem prihvatilišta i karantina za životinje.

Služba  „Zoohigijena“ Kikinda  kao gradski servis osnovana je sa ciljem da uklanja pse i mačke lutalice sa javnih površina, a jedan od zadataka je i izlazak na teren po pozivu građana.

Uz osnovnu delatnost zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka, „Zoohigijena“ se bavi i uklanjanjem animalnog otpada (sporednih proizvoda životinjskog porekla) i leševa životinja sa javnih površina, iz domaćinstava i od privrednih subjekata, koji se odvoze u našu savremenu hladnjaču za animalni otpad. Nakon prikupljanja i odlaganja u hladnjači, prosleđuju se do nadležne kafilerije. Najviši evropski standardi u ovoj oblasti nalažu da se štiti zdravlje i ljudi i životinja, zbog čega je posedovanje hladnjače za animalni otpad po najvišim evropskim standardima posebno značajno.

Napušteni psi se odvode sa teritorija: Kikinde, Sente, Ade, Čoke, Novog Kneževca, dok se leševi životinja uklanjaju iz 6 opština Severnobanatskog upravnog okruga: Kikinde, Sente, Ade, Čoke, Novog Kneževca i Novog Bečeja.

Javnom preduzeću za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ poveren je na upravljanje objekat Prihvatilišta za životinje na Topolskom putu broj 10.

UDOMI ME

TELEFON: +381230-404-631

Kontakt službe zoohigijena

Adresa: Topolski put 10, Kikinda

Telefon: 0230-404-631

Elektronska pošta: zoohigijena@jpkikinda.rs