PARKING SLUŽBA

I zona (crvena) – za jedan sat iznosi 34,50 dinara SMS na broj 9231
II zona (žuta) – za jedan sat iznosi 23 dinara SMS na broj 9232
cena za celodnevno parkiranje iznosi 115 dinara SMS na broj 9233

Preuzimanjem delatnosti od firme „Metroparking sever“, JP „Kikinda“ i zvanično je od 1. septembra 2016. godine počelo posao upravljanja parkingom u gradu.

JP “Kikinda” vrši delatnost upravljanja, održavanja i korišćenja javnih parkirališta , naplatu parkiranja i uklanjanje nepropisano parkiranih vozila po nalogu nadležnog organa , čuvanje uklonjenih vozila kao i prateće aktivnosti vezane za rad parkirališta.

Nepropisno parkirana vozila biće transportovana u JP “Kikinda”, koja se nalazi na adresi Iđoški put 4.

Sve uplate i informacije građani mogu izvršiti i dobiti na šalteru službe u ulici Trg srpskih dobrovoljaca broj 25 gde se trenutno nalaze naše kancelarije. 

Broj telefona Službe parkinga je 0230/316-066.

Kontrola parkiga se vrši  od 7 do 21  radnim danima, odnosno subotom od 7 do 15 časova.

Kontakt službe parkinga

Adresa: Branka Radičevića 8, Kikinda

Telefon: 0230-316-065

Elektronska pošta: parking.servis@jpkikinda.rs