[wpml_language_selector_widget]

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

 
НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА (РСД) без ПДВ-а
Закуп места за сахрањивање на 10 година 6000,00
Резервација гробног места за 10 година 12000,00
Обнова закупа места за 10 година 6000,00
Обнова закупа места за једну годину 1000,00
Ископ и затрпавање гробног места 7000,00
Сахрањивање у гробницу:
а) отварање и затварање костурнице 2000,00
б) прихватање сандука у костурницу 2000,00
ц) чишћење костурнице 4000,00
Копање земље за приступ костурници 3000,00
Скидање спомен плоче 3000,00
Употреба капеле на дан 2000,00
Употреба колица за покојнике 1000,00
Уређење гробног места 1500,00
Одржавање гробног места за једну годину 2000,00
Одржавање двојног гробног места за једну годину 4000,00
Погребни спровод 4000,00
Ексхумација пре истека 10 година 33000,00
Ексхумација после истека 10 година 15000,00
Ексхумација у ванредним приликама 55000,00
Такса за изградњу споменика 1 гробно место 4000,00
Такса за изградњу споменика 2 гробно место 6000,00
Такса за изградњу споменика 3 гробно место 8000,00
Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту 2000,00
Реконструкција гробног обележја 2000,00
Дорада гробног обележја 600,00
Употреба звона 200,00
Копање костурнице (двојно гробно место) 11200,00
Укоп медицинског отпада 15000,00
Издавање потврде службе гробља 800,00