CENOVNIK POGREBNIH USLUGA

 
NAZIV USLUGE CENA (RSD) sa PDV-om
Zakup mesta za sahranjivanje na 10 godina 4320,00
Rezervacija grobnog mesta za 10 godina 10800,00
Obnova zakupa mesta za 10 godina 4800,00
Obnova zakupa mesta za jednu godinu 720,00
Iskop i zatrpavanje grobnog mesta 5060,00
Sahranjivanje u grobnicu:
a) otvaranje i zatvaranje kosturnice 1100,00
b) prihvatanje sanduka u kosturnicu 1870,00
c) čišćenje kosturnice 4400,00
Kopanje zemlje za pristup kosturnici 2200,00
Skidanje spomen ploče 1430,00
Upotreba kapele na dan 1100,00
Upotreba kolica za pokojnike 1100,00
Uređenje grobnog mesta 1100,00
Održavanje grobnog mesta za jednu godinu 2200,00
Održavanje dvojnog grobnog mesta za jednu godinu 2750,00
Pogrebni sprovod 4400,00
Ekshumacija pre isteka 10 godina 39600,00
Ekshumacija posle isteka 10 godina 18000,00
Ekshumacija u vanrednim prilikama 66000,00
Taksa za izgradnju spomenika 1 grobno mesto 4800,00
Taksa za izgradnju spomenika 2 grobno mesto 7200,00
Taksa za izgradnju spomenika 3 grobno mesto 9600,00
Razbijanje betona, iskopavanje zasada na grobnom mestu 2200,00
Rekonstrukcija grobnog obeležja 2400,00
Dorada grobnog obeležja 600,00
Upotreba zvona 220,00
Kopanje kosturnice (dvojno grobno mesto) 12320,00
Ukop medicinskog otpada 16500,00