[wpml_language_selector_widget]

Previous
Next

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка: Предмет – Одржавање зеленила и чишћење јавних површина

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »

Јавна набавка: Предмет – Услуге физичко – техничке заштите објеката

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »