Javna nabavka: Predmet – Nabavka i isporuka električne energije

PODELITE VEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama, (Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/15). i člana 6. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i način dokazivanja ispunjenih uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. JNVV-2-4/2020 od 16.03.2020. godine, Naručilac – JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, sastavlja sledeću

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, Iđoški put 4, pokreće  otvoreni postupak javne nabavke  (dobra)
Predmet javne nabavke su dobra: Nabavka i isporuka električne energije

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Kontakt pozivnog centra

Adresa: Iđoški put 4, Kikinda

Telefon: 0230/422-760

Elektronska pošta: call.centar@jpkikinda.rs

Prijavite se na mailing listu

Ne propustite ni jednu novu vest sa našeg sajta