[wpml_language_selector_widget]

Previous
Next

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка: Предмет – Миграција података за евиденцију и обрачун потрошње воде и формирање јединствене базе интегрисаног информационг система

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 5. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »

Јавна набавка: Предмет – Израда Елабората санитарне заштите за изворишта у селима – Фаза 1

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »

Јавна набавка: Предмет – Грађевински материјал Партија 2 – грађевински материјал

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и

Прочитај више »