Javna nabavka: Predmet – Bela tehnika (klima uređaji)

PODELITE VEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama, (Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/15). i člana 6. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i način dokazivanja ispunjenih uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. JNMV 4-15/2020 od 19.03.2020. godine, Naručilac – JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, sastavlja sledeću

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, Iđoški put 4, pokreće postupak javne nabavke male vrednosti (dobra)
Predmet javne nabavke su dobra : Bela tehnika (klima uređaji)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Kontakt pozivnog centra

Adresa: Iđoški put 4, Kikinda

Telefon: 0230/422-760

Elektronska pošta: call.centar@jpkikinda.rs

Prijavite se na mailing listu

Ne propustite ni jednu novu vest sa našeg sajta