Јавна набавка – Предмет: Набавка хлордиоксида (компоненти за генерисање раствора хлордиоксида)

Јавна набавка – Предмет: Набавка хлордиоксида (компоненти за генерисање раствора хлордиоксида)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-06-8/2017 од 28. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Набавка хлордиоксида (компоненте за генерисање раствора хлордиоксида за дезинфекцију пијаће воде)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација – измене и допуне

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II

Конкурсна документација_Изменe и допунe II

Измена конкурсне документације II

Измена конкурсне документације III

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда III

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2018-09-27T16:42:52+00:00 28/08/2017|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.