Јавна набавка, Предмет: Сервисирање АBS (Sulzer) утопне пумпе за препунпавање отпадних вода, тип XFP200J.270 PE300/4

Јавна набавка, Предмет: Сервисирање АBS (Sulzer) утопне пумпе за препунпавање отпадних вода, тип XFP200J.270 PE300/4

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-2/2016-II, од 19. 07. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су добра: Сервисирање АBS (Sulzer) утопне пумпе за препунпавање отпадних вода, тип XFP200J.270 PE300/4

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

2018-09-28T05:58:22+00:00 19/07/2016|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.