I зона (црвена) – за један сат износи 34,50 динара СМС на број 9231

II зона (жута) – за један сат износи 23 динара СМС на број 9232

цена за целодневно паркирање износи 115 динара СМС на број 9233

 

Преузимањем делатности од фирме „Метропаркинг север“, ЈП „Кикинда“ и званично је од 1. септембра 2016. године почело посао управљања паркингом у граду.

ЈП “Кикинда” врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта , наплату паркирања и уклањање непрописано паркираних возила по налогу надлежног органа , чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта.

Непрописно паркирана возила биће транспортована у ЈП “Кикинда”, која се налази на адреси Иђошки пут 4.

Све уплате и информације грађани могу извршити и добити на шалтеру службе у улици Генерала Драпшина 20, у просторијама FCC Kikinda d.o.o где се тренутно налазе наше канцеларије. Број телефона Службе паркига је 0230/316-066.

Радно време Паркинг службе је од 7 до 21  радним данима, односно суботом од 7 до 15 часова.