ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА

Међу најважнијим циљевима Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге могу се издвојити следећи:

  • ефикасније обављање комуналних делатности уз рационализацију трошкова и повећање квалитета пружених услуга грађанима

  • непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја и уважавање еколошких принципа

  • модернизација постојећих система

  • смањење губитка воде на мрежи

  • регистровање нелегалних потрошача