Презиме и име покојника Датум одржавања сахране Време одржавања сахране
Микић Бранислав (89) 15.02.2020. 14:00
Милованов Т. Боја (85) 15.02.2020. 15:00
Јоветић Славојка (65) 14.02.2020. 13:00
Крестури Розалија (61) 14.02.2020. 14:30
Татић Ружица (73) 13.02.2020. 13:00
Гецић Арса (73) 12.02.2020. 15:00
Радосавчев Ирена (77) 10.02.2020. 13:00
Мац Катица (84) 10.02.2020. 12:00
Јањић Борислав (83) 09.02.2020. 13:00
Девић Славко (79) 08.02.2020. 14:00