[wpml_language_selector_widget]

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Одржавање чистоће јавних површина подразумева следеће:
 1. Ручно чишћење јавних површина – чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумва и пражњење корпи за отпад, и подних пепељара у пешачкој зони Трга српских добровољаца, Светосавској улици и Микронасеља као и еко стазе, великог парка, аутобуских стајалишта, кванташке пијаце, дечијег игралишта ЖНР, у улици Николе Француског, Вашаришта, Браће Суботички, Слободанке Ациган и Стерије Поповића.
 2. Ручно чишћење јавних површина- чишћење површина које нису доступне за машинско чишћење. Одржавање чистоће подразумева пражњење корпи за отпатке и подних пепељара у Микронасељу
 3. Чишћење јавних површина – машинско чишћење са ауточистилицом по свим саобраћајницама и пешачкој зони. Чишћење се врши по дневним плановима.
 4. Чишћење јавних површина у зимском периоду: рад обухвата машинско и ручно уклањање снега, плугом и машинским одбацивањем снега “Дувачем снега” и разбијање леда у пешачкој зони градског трга у минималној ширини од 3м. Чишћењем обухватити и посипање песка и соли у циљу спречавања клизавости. Радом су обухваћене и активности на чишћењу песка и другог отпада по отапању снежних наноса, као и обезбеђење свог потребног материјала и опреме.
 5. Појачано чишћење се спроводи ручно у време и по одржавању манифестација и црквених празника на Тргу српских добровољаца ( Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нова година, Кикиндско лето ).
Одржавање јавних зелених површина подразумева следеће:
 1. Кошење траве- Микронасеље, Светосавска улица, Шумица А1, градски трг и центар града, двориште ГУ Кикинда, Старо језеро, главни стадион, помоћни стадион, атлетски стадион, парк Бландаш, Улица краља Петра Првог, путна лепеза Ловац, путни правац ЖНР до железничког гробља са путем ка Стрелишту, потез Кванташ, путни прилази, насеље дуж улице Гаврила Принципа и дечије игралиште, мокринско гробље, зелена површина око дома здравља и стрељане у насељу Никола Француски, пошумљени простор код Дома здравља и кошаркашки терен – Банинијево игралиште, улица Ослобођења и парк испред железничке станице, двориште Суваче, простор бивше касарне, игралиште у улици Слободанке Ациган са ветрозаштитним појасом, Дистричка улица, крај Семлачке улице ка Мокринском друму, пут за Мокрин, музеј Тера.
 2. Сакупљање лишћа- Микронасеље, Светосавска улица, градски трг и центар града, двориште ГУ Кикинда, Старо језеро, главни стадион, парк Бландаш, Улица краља Петра Првог, путна лепеза Ловац, путни правац ЖНР до железничког гробља са путем ка Стрелишту, потез Кванташ, путни прилази, насеље дуж улице Гаврила Принципа и дечије игралиште, мокринско гробље, зелена површина око дома здравља и стрељане у насељу Никола Француски, пошумљени простор код Дома здравља и кошаркашки терен – Банинијево игралиште, улица Ослобођења и парк испред железничке станице.
 3. Орезивање живе ограде- Улице немањина, Улица војводе Путника, Улица војводе Мишића, Улица хајдук Вељкова, градски трг.
 4. Садња и нега цвећа- Кружни ток I и II, грб, Микронасеље (3 партера), Градски трг (3 партера), ГА 5 (1 партер), Галадска (1), С. Језеро (3), Terra (2), сеоске МЗ, цвеће на канделаберима у Светосавкој улици и Карађорђевој улици.
 5. Сакупљање отпадака са зелених површина- Микронасеље, Светосавска улица, Шумица А1, градски трг и центар града, двориште ГУ Кикинда, Старо језеро, главни стадион, помоћни стадион, атлетски стадион, парк Бландаш, Улица краља Петра Првог, путна лепеза Ловац, путни правац ЖНР до железничког гробља са путем ка Стрелишту, потез Кванташ, путни прилази, насеље дуж улице Гаврила Принципа и дечије игралиште, мокринско гробље, зелена површина око дома здравља и стрељане у насељу Никола Француски, пошумљени простор код Дома здравља и кошаркашки терен – Банинијево игралиште, улица Ослобођења и парк испред железничке станице, двориште Суваче, простор бивше касарне, игралиште у улици Слободанке Ациган са ветрозаштитним појасом, Дистричка улица, крај Семлачке улице ка Мокринском друму, пут за Мокрин, музеј Тера.
 6. Пражњење канти за смеће- Микронасеље, Старо језеро, парк Бландаш и градски трг
 7. Натапање травњака- градски трг
 8. Орезивање уличних дрвореда- по налозима ГУ