[wpml_language_selector_widget]

Од јануара важи нова цена воде и канализационих услуга

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

У складу са Програмом пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2018. годину, цене водоснабдевања и канализационих услуга повећане су од 1. јануара.

Цена основних комуналних услуга за домаћинства повећана је у просеку за два динара по потрошеном кубику воде. Цене које су се примењивале за јавне установе, образовне и здравствене (школе, Предшколска установа, Дом ученика, болница и Дом здравља), јавне чесме и Спортски центар „Језеро“ изједначене су са ценом која се примењује за категорију Домаћинства, па ће тако овим потрошачима, почев од јануарског рачуна, кубик потрошене воде износити 47,12 динара, а за канализационе услуге 41, 62 динара.

Повећањем цена нису обухваћени потрошачи из категорије Остали корисници, што значи да је за ове кориснике цена воде остала иста-110 динара за услугу дистрибуције воде и 107 динара за канализационе услуге, без ПДВ-а.

Повећање цена настало је у складу са резултатима ажурираног тарифног модела који је урадила аустријска фирма „SETEC Engineering“, консултант за реализацију Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, при чему је основа за повећање цена пројектована инфлација за 2018. годину.

Према овом моделу, повећане су цене које су се примењивале за образовне установе у циљу њиховог изједначавања  са ценом која се примењује за категорију Домаћинства, што је у складу са чланом 25. Закона о комуналним делатностима.

Цене осталих услуга које се пружају у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ остају непромењене.