[wpml_language_selector_widget]

Током септембра највише кварова у водомерном шахту

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Одељење мреже и баждарнице водовода и хитних интервенција ЈП „Кикинда“ излазило је на терен током септембра 164 пута. У истом месецу, највише пријављених захтева за интервенцијом Call centru односило се на кварове у водомерном шахту, због чега су радници излазили на терен 63 пута. На прикључку протеклог месеца интервенисало се 26 пута, на главном уличном воду 25, замени водомера 24 и због кварова у водоводном уличном шахту, поништавања прикључка, израде точећег места по 2. За квар на хидранту, израду новог прикључка и поправку поклопца на шахту радници ЈП „Кикинда“ излазили су на терен током септембра по једанпут.

Call centar проследио је Одељењу постројења и мреже канализације пријаве грађана за 20 интервенција од којих се 12 односило на одгушење мреже, 7 на пражњење септичке јаме и 1 на одгушење кишне канализације.

Радови хитних интервенција (пуцање цеви, загушење канализације и др.) извршавају се свакодневно, 24 часа, без одлагања, ради заштите сигурности људи, имовине од оштећења и довођења уређаја, инсталација и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности.

Одељење хитних интервенција у којем су ангажовани искусни мајстори свих профила опремљено је савременим алатима, резервним деловима и возилима тако да по примљеном позиву у најудаљеније делове општине стиже за најкраће могуће време.

У септембру је обављено и редовно испирање водоводне мреже у граду и свим селима општине, као и редовно прање канализационе мреже.