[wpml_language_selector_widget]

200 водомера замењено у планској акцији

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Од 414 интервенција на терену, колико их је ЈП „Кикинда“ имало током јула ове године, 352 односиле су се на водовод, 59 на канализацију и 3 је имало Одељење Занати.

И овога пута највише бројки заузела је планирана замена водомера-200, потом кварови у водомерном шахту-65, а оних на прикључку било је 4510 пута се интервенисало на главном уличном воду, замењено је 8 прикључака услед квара, због смрзавања водомера у зимском периоду промењено је њих 6, а у редовној замени 5, док је 1 измештен. Израђена су 3 нова прикључка и поправљен је 1 квар на хидранту. У јулу је током акције искључења највећих дужника за потрошену воду скинуто са мреже 6 корисника, а поново прикључена 2 домаћинства након договора са предузећем о репрограму дуга. На канализационој мрежи највише интервенција, 45, односило се на пражњење септичких јама у привреди, а у домаћинствима једна. Позивни центар ЈП „Кикинда“ забележио је 12 позива за одгушење фекалне  канализационе мреже и 1 за атмосферску канализациону мрежу, које су се у овом периоду редовно испирале. Промењена у и 3 поклопца на шахтовима.