[wpml_language_selector_widget]

532 интервенције обележиле месец јун

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Одељење Водовода и канализације ЈП „Кикинда“ је у јуну интервенисало на водоводној мрежи 444 пута, а највећи број односио се на планирану замену водовода, чак 306. За кварове у водомерном шахту на терен се излазило 53 пута, док су оне на прикључку радници ЈП „Кикинда“ поправљали 40 пута. За замену водомера због квара или последица смрзавања Позивном центру се јавило 18 суграђана, за квар на главном уличном воду и израду новог прикључка 14, док је њих 6 замењено због квара, а поништено 3. Исти период обележио је 1 квар у водоводном уличном шахту и исти број измештања водомера. Два корисника искључена су са мреже услед дуговања.

Од 83 интервенције на канализационој мрежи, 64 је било усмерено на пражњење септичких јама код привреде и 6 у домаћинствима. 12 позива суграђана односило се на одгушење фекалне канализационе мреже, док је једном интервенисано на мрежи атмосферске канализације које су у истом периоду редовно испиране.

Одељење Занати променило је 5 поклопаца на шахтовима.