[wpml_language_selector_widget]

Арсен, метан, амонијак у минималном проценту након изградње фабрике воде

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Консултант у ЈП „Кикинда“ Радивоје Батинић био је гост Радио-телевизије Војводине у емисији „Новосадске разгледице“ у којој је уживо говорио о изградњи фабрике воде у Кикинди, ономе што је већ урађено, али и о плановима и и нвестицијама у наредном периоду и уласку у другу фазу овог обухватног пројекта.

У првој фази извршене су све припреме за пројектовање фабрике воде. Оне подразумевају контролу хемијског и биолошког састава воде на основу које су узети узорци и направљено је пилот постројење. Урађено је пет пилот постројења на којима је дефинисана технологија пречишћавања ових бунарских вода како би се добио квалитет питке воде који одговара европским стандардима, објаснио је Батинић и додао:

-Пројекат изградње фабрике воде је обиман, сложен, али је веома значајан за грађане Кикинде и уопште за грађане, ако можемо рећи Војводине у којој знамо да је квалитет вода, поготово ових питких вода које добијају из дубоких бунара, лош. Цео пројекат финансира КFW банка по споразуму Владе Србије и Владе Немачке, с тим да су услови кредитирања на 15 година са 2,5 одсто камате и три године грејс периода. А 30 одсто од тог кредита је неповратан кредит. Планска вредност тих инвестиција је 6 милиона евра, међутим да не би било неспоразума, није само фабрика воде шест милиона евра. У само постројење за пречишћавање вода биће уложено око 3 и по милиона евра. Остатак ће бити уложен у неколико целина које се раде у оквиру фабрике воде. Према томе, ради се нови цевовод од бунара до фабрике воде, ради се постројење за пречишћавање вода, ради се резервоар од три и по хиљаде кубика, пумпна станица и све се то обједињује системом SCADA за аутоматски надзор и контролу квалитета воде.

Једна од већих погодности у вези изградње фабрике воде је да је у студији оправданости, тзв. физибилити студији рачунато да грађани могу да плате цену воде највише до 4 одсто од просечног прихода домаћинства. Такође, ЈП „Кикинда“ предузима мере да се губици воде или такозвана ненаплаћена вода смање са садашњих 26 на 20 процената, што је утврђено на основу хидрауличког модела који је радио Институт за воде из Касуа у Немачкој. И већ данас у Јавном предузећу „Кикинда“ за ову годину је предвиђено да се мењају одређене деонице цевовода, да се замењују оне које су застареле или оне које дају највише губитака. Поред тога, направљен је дугорочни план санације водоводне мреже у Кикинди на пет година и ту је планирано да се замене у потпуности они цевоводи који су застарели или не одговарају функционалности. Поготово цевоводи који су изграђени пре 35, 40 година од азбеста.

– Према резултатима који су добијени на пилот постројењиму, а пилот постројење је рађено за најкритичнији бунар у Кикинди са бројем 11, а најкритичнији зато што има највише арсена. Арсен је најопаснији хемијски елеменат за људско здравље. Његов садашњи садржај у води је 0028 мг по литру, на процесном постројењу је добијено, што ће бити остварено када се изгради фабрика, 0005 мг по литру што је смањење 5,6 пута. Што се тиче садржаја метана, ово је јако важно, сада је 5.900 мг по литру у води, а смањиће се на испод 10 милиграма по литру што значи 590 пута. Амонијака има сада 2 мг по литру, а смањиће се на 001 мг у литру, а то је смањење чак 200 пута.

Консултант ЈП „Кикинда“ Радивоје Батинић наводи и да је фабрика воде планирана за 40 хиљада становника, капацитета 150 литара у секунди или 2,8 милиона кубика воде годишње. Према планираним активностима, постројење ће бити завршено крајем 2018. , а у пробни рад биће пуштено половином 2019. године

-Тако да се надам да ће Кикинђани добити воду европског квалитета, закључио је Батинић.