[wpml_language_selector_widget]

Баждарене ваге обавезне на пијаци

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Поред остале потребне документације, закупци тезги на пијаци мораће убудуће да имају и уверење да су обавили баждарење вага. Пијачна управа ЈП „Кикинда“ ће у сарадњи са надлежном Дирекцијом за мере и драгоцене метале из Београда проверавати да ли трговци имају важеће уверење о оверавању мерила, адекватан државни жиг и налепницу. Ову одлуку Пијачна управа ЈП „Кикинда“ донела је у складу са Законом о метрологији.

После обилазака која су обавили службеници Дирекције за мере и драгоцене метале из Београда, установљено је да се на пијаци у центру града ваге не контролишу и уверења о баждарењу не оверавају. Обавеза закупаца је да то чине сваке две године.

Током контроле многи нису имали типски одобрене ваге, што је такође обавезно, како би се увео ред на пијаци. Утврђено је да продавци мере робу на кинеским вагама које не могу да се користе за продају на пијаци.

ЈП „Кикинда“ понудило је закупцима тезги да купе одговарајуће ваге по цени од 11 хиљада динара за шта се пријавило више од двадесетак продаваца.

Стручњаци одељења за метролошки надзор контролисали су све општине, а то ће чинити и у наредном периоду.

Трговци уверења о баждарењу вага могу добити у Дирекцији за мере и драгоцене метале у Улици Мике Аласа 14, где кошта 1.200 динара. Додатне информације могу се добити позивом на број телефона 011 3282-736 или 011 2024-400, на сајту www.dmdm.gov.rs или путем мејла office@dmdm.rs.
Оверавање вага обавља се у складу са Законом о метрологији и стандардом SRPS EN 45501: 2009.

Уколико продавци не буду имали баждарену вагу, неће моћи да закупе тезгу. Због тога продавачица на пијаци, Зора Милетић, каже да је захвална Пијачној управи на помоћи.

Нова вага нам пуно значи јер је баждарена. Пијачна управа нам је изашла у сусрет тако да је свако ко је био заинтересован могао да купи нову вагу.