[wpml_language_selector_widget]

. Близу 500 интервенција у августу

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Од 497 интервенција колико их је било у августу, радници ЈП “Кикинда” били су највише ангажовани на планираној замени водомера којих је овога месеца било 355. Због кварова на прикључку и у водомерном шахту излазило се на терен 48, односно 44 пута, а замењено је и 26 водомера. У истом периоду поправљени су кварови на главном уличном воду 8, у водоводном уличном шахту 4, замењена су 3 прикључка и поништен и израђен по један. У акцији искључења несавесних платиша због дуговања, искључено је њих 6, а поново укључен један корисник.

Од укупно 31 интервенције на канализационој мрежи, Позивном центру ЈП “Кикинда” упућено је 6 молби за одгушење фекалне канализационе мреже која су успешно обављена. У редовном ангажовању на пражњењу септичких јама, током августа је испражњено 13 за привреду и 11 у домаћинствима, док се једна интервенција односила на одгушење атмосферске канализационе мреже. Одељење заната заменило је 6 поклопаца на шахтовима.

У склопу редовних радних активности , обављено је и редовно прање атмосферске и фекалне канализационе мреже.