[wpml_language_selector_widget]

Боља и ефикаснија водоводна мрежа

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ потписало је Споразум о пословно-техничкој сарадњи са ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Овим Споразумом, ЈП „Кикинда“ је добило посебан вид помоћи од ЈКП „Београдски водовод и канализација“ кроз размену искустава и знања, а у циљу унапређења пословања. Пословно – техничка сарадња обухвата размену искустава на утврђивању методологије изналажења губитака водоводних система, усвајање техничких решења за санацију губитака у водоводним системима, израду програма за даљинско управљање, израду гео- информационог система и дигитализацију мреже.

Поред тога, на основу Споразума, ЈКП „БВК“ добровољно и без надокнаде даје помоћ, консултантску и саветодавну подршку ЈП „Кикинда“ из области:

  • Сервисирања водомера, без транспортних трошкова – што значи да ће ЈКП „БВК“ извршити бесплатно сервисирање и оверу водомера за наше потребе у периоду док ЈП „Кикинда“ не постане самостално у том послу, а уз минималне трошкове превоза водомера до лабораторије
  • Едукације потрошача – затечено стање едукованости и информисања потрошача је веома лоше, јер се у претходном периоду мало пажње томе поклањало. Циљ ЈП „Кикинда“ је да се ова област унапреди, како би потрошачи били задовољнији и пружена им боља услуга.
  • Дигитализација водоводне и канализационе мреже и ГИС-а. Ова област је у нашем граду у почетној фази па ће савети и искуства на том пољу бити од велике помоћи
  • Детектовање губитака и детектовање и евиденција кварова на водоводној мрежи су проблематика свих водовода, а нашег поготово.

Остале области сарадње наведене у Споразуму су: стручно оспособљавња радника и службеника предузећа, планирање инвестиција и инжењеринга, јавне набавке и сл.

Потписаним Споразумом, помоћ ЈКП „БВК“ као и остали облици сарадње не производе финансијске обавезе за потписнике. Намера нам је да учимо од бољих од нас, а то свакако јесте ЈКП „Београдски водовод и канализација“.