[wpml_language_selector_widget]

ДАНИЛО С. ФУРУНЏИЋ-генерални директор

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Данило С. Фурунџић је рођен (1980) у Београду, где је Математичку гимназију завршио (1998) као носилац Вукове дипломе и на Архитектонском факултету Универзитета у Београду дипломирао (2004) као студент генерације. Био је стипендиста (2000-2004) Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Добио је француску стипендију (2005-2006), завршио последипломске студије Централне школе у Паризу (École Centrale Paris – ECP), одбранио рад (“Différentes phases de projets dans les affaires architectural”) и стекао инострану диплому (Mastère Spécialisé en Génie Industriel – École Centrale Paris).

На Катедри за урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ради (2004-2005) као сарадник у настави (по уговору).

У Француској као архитекта сарадник (2005-2006) ради у бироу познатог архитекте Шарпентјеа (Arte Charpentier, Paris). По повратку из Париза, у предузећу „Центропројект АИК“ ради (2006-2008) као архитекта (2006, 2008) у Београду и као менаџер пројекта (2007) у Кувајту (Union Engineering Group, Kuwait City).

На Департману за урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду изабран је за асистента (2008) и као сарадник учествује у настави на студијама (основним, дипломским, специјалистичким).

Докторске академске студије научног карактера – област урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду је уписао (2008) и у року положио све испите. Докторирао је и добио звање доцента.

У привреди (2006-2014) ради као архитекта и консултант за инвестиције за иностране фондове: Serbian Property Advisors, Rixos, Festina Technology, Scholze Gruppe, и као саветник за инвестицијеграда Кикинде, РС и Добој, БиХ.

Изабран је на јавну функцију (2015), где је спровео реструктуирање комуналног сектора и затим именован за директора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Члан је Инжењерске коморе Србије, има 4 лиценце (планер, урбаниста, пројектант, извођач) и Савеза Архитеката Републике Српске, има 2 лиценце (планер, надзор). Судски вештак је за архитектуру (специјалност: урбанизам и процена непокретности). Члан тима групе архитеката за техничке пријеме објеката на територији Републике Српске. Председник комисије за планове града Кикинде.

Члан је Удружењa урбаниста Србије (УУС), Друштвa урбаниста Београда (ДУБ), Удружењa архитеката Србије (УАС), Друштвa архитеката Београда (ДАБ), Удружењa ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) – секција архитектура, L’Association des diplomes de l’ensiegnement superieur français, L’Association des Centraliens.

Као истраживач учествује на 3 пројекта Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије (2015, 2006-2007, 2011-2014).

Са професором Рајком Корицом коаутор је монографије о београдском метроу (у штампи) и 2 поглаваља у монографијима.

Као аутор или коаутор објавио је 2 рада у међународним часописима, 4 рада у националним часописима, 14 радова у међународним зборницима, као и друге радове и апстракте.

Посебно се истиче радом у урбанистичкој пракси, сарадник је на 2 просторна плана, руководилац или коаутор на 22 студије и експертизе просторне изводљивости и економске исплативости, коаутор на 4 регулациона плана, и аутор 14 урбанистичких пројеката. Такође, аутор је 16 реализованих ауторских архитектонских дела, победник 3 национална конкурса, одговорни пројектант и аутор на 27 главних пројеката и аутор преко 50 идејних пројеката из области архитектуре.

Излаже на салонима урбанизма (2003,2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), салонима архитектуре (2009, 2011), мајским изложбама (УЛУПУДС: 2014, 2015, 2016) и другим колективним изложбама (2000, 2002, 2011, 2014, 2015).