[wpml_language_selector_widget]

Данило С. Фурунџић именован за директора ЈП „Кикинда“

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Поступак за именовање директора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ покренут је Одлуком о спровођењу јавног конкурса и утврђивању текста огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ („Службени лист општине Кикинда“, бр. 10/15) коју је 20. марта ове године донела Скупштина општине Кикинда.

На јавни оглас пријаву је поднео кандидат Данило Фурунџић-дипломирани инжењер архитектуре и магистар у области урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент, са завршеном докторском дисертацијом у области просторног и урбанистичког планирања и кандидат Здравко Шаренац – дипломирани економиста и магистар економије.

Поступак по расписаном јавном конкурсу спровела је Комисија за именовања директора јавних предузећа општине Кикинда применом Одлуке о поступку и начину именовања директора јавних предузећа општине Кикинда.

На основу спроведеног поступка оцењивања, Комисија је утврдила листу за избор у коју је уврстила оба кандидата. Стручна оспособљеност и знање кандидата Данила Фурунџића оцењени су просечном оценом 15 од могуће 15, а стручна оспособљеност и знање кандидата Здравка Шаренца просечном оценом 10 од највише 15.

Након што су одборници дали сагласност на измене и допуне плана и програма пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за 2015. годину, Данило С.Фурунџић разрешен је дужности в.д. директора ЈП „Кикинда“ и именован за директора овог јавног предузећа на четворогодишњи мандат.