[wpml_language_selector_widget]

Интервенције на водоводној мрежи обележиле новембар

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

У новембру се од укупно 748 интервенција, колико их је имало ЈП „Кикинда“, 653 односило на радове на водоводној мрежи, док су 92 изласка на терен обележила радове на канализационој мрежи, а замењена су и три поклопца на шахтовима.

503 водомера промењено је у планираној акцији замене водомере у домаћинствима, а у интервенцијама због квара, 16 мерача протока воде. Због квара у водомерном шахту на терен се излазило 77 пута, квара на прикључку 24, на главном уличном воду 10, замењено је 6 прикључака због квара, који је саниран и на 3 хидранта. Израђено је 5 нових прикључака, а један је поништен. Измештен је 1 водомер, а 1 замењен услед смрзавања. Са мреже су искључена 3 корисника због дуговања који су поново прикључена.

На канализационој мрежи, за пражњење септичких јама у привреди, забележено је 67 интервенција, а у домаћинствима 13. Радници ЈП „Кикинда“ 12 пута су излазили на терен за одгушење фекалне канализационе мреже. Поред замене три поклопца на шахтовима, рађено је и редовно прање атмосферске и фекалне канализационе мреже.