[wpml_language_selector_widget]

Извештај о интервенцијама за април 2017.

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Обављањем свакодневних радних задатака, радници ЈП “Кикинда”-Сектора водовода и канализације и грађевинско-занатских радова, интервенисали  су 327 пута на терену током априла. Од тог броја, 274 интервенције односиле су се на решавање проблема на водоводној мрежи. У планској замени водомера, суграђанима је уграђено 123 мерача протока воде, поправљен је 71 квар на водомерном шахту и 26 на прикључку, а замењено 18 водомера који су напукли као последица смрзавања у јануару ове године. Промењено је 10 прикључака и 17 водомера услед квара, урађена су 3 раздвајања прикључака у шахту и поправљен по 1квар на главном уличном воду, у водоводном уличном шахту и на хидранту. Такође, поништен је 1 прикључак и израђен нов. Према подацима Позивног центра ЈП “Кикинда”, на водоводну мрежу поново је укључен 1 потрошач који је искључен због дуговања.

Фото: ЈП „Кикинда“

На канализационој мрежи успешно су отклоњени кварови на 46 места који су се односили на одгушење фекалне канализационе мреже, њих 21, затим на пражњење септичких јама у домаћинствима-15 и у привреди-9, а забележено је и једно одгушење атмосферске канализационе мреже. Суграђани, нажалост, настављају са негативним трендом отуђења поклопаца на шахтовима у улицама града Кикинде, па је тако Сектор грађевинско-занатских радова у априлу поставио чак 7 нових. У овом период редовно је обављано прање атмосферске и фекалне канализационе мреже.