[wpml_language_selector_widget]

Извештај о интервенцијама за децембар 2016.

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

У децембру 2016. године, радници Одељења водовода и канализације и Одељења заната имали су 269 интервенција на терену. 233 квара односила су се на проблеме на водоводној мрежи: у водомерном шахту 37, на прикључку 29, замењено је 19 водомера и 3 због смрзавања, а на главном уличном воду интервенисано је 11 пута. Поништено је 5 прикључака, док су израђена 4 нова и замењена 2. У истом месецу десио се и 1 квар на хидранту, који је заједно са другим интервенција успешно отклоњен.

У оквиру планиране замене мерача потрошње воде у граду Кикинди, постављено је 120 нових водомера у домаћинствима.

На канализационој мрежи, од 32 интервенције, највише радова било је на пражњењу септичких јама-20 (14 привреда и 6 домаћинства), а на одгушењу фекалне канализационе мреже-12. У истом периоду рађено је и редовно прање атмосферске и фекалне канализационе мреже.

На шахтовима су замењена 4 поклопца услед крађе и напуклина, због чега радници Одељења заната по позиву грађана брзо реагују, јер отворени шахтови представљају опасност не само за пешаке, већ и за возаче мотора или аутомобила.