[wpml_language_selector_widget]

Извештај о интервенцијама за октобар

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

ЈП „Кикинда“ је у октобру имало 434 интервенције на терену од којих се 349 односило на водовод, 81 теренски излазак обухватио је радове на канализационој мрежи и 4 на замени поклопаца на шахтовима.

Интервенције на водоводној мрежи и овога пута односиле су се у највећем броју на планирану замену водомера-166, а потом на кварове у водомерном шахту-109. У истом периоду отклоњено је 40 кварова на прикључцима и 8 на главном уличном воду, док је због квара замењено 6 прикључака и 8 водомера ( 3 услед смрзавања). Израђена су 4 нова прикључка, поништена 3, отклоњен је по један квар у водоводном уличном шахту и на хидранту, а раздвојен један прикључак у шахту. Два корисника су поново укључена на водоводну мрежу, након искључења због дуговања за неимирене рачуне.

Радове на канализационој мрежи у октобру су обележиле 54 интервенције које су се односиле на пражњење септичких јама у привреди и 12 у домаћинствима, док се за одгушење фекалне и атмосферске канализационе мреже излазило на терен 14 пута, односно једном. У истом периоду редовно је обављано прање атмосферске и фекалне канализационе мреже. Замењена су и 4 поклопца на шахтовима.