[wpml_language_selector_widget]

Извештај о интервенцијама за септембар 2017.

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Септембар је у ЈП „Кикинда“ највише обележила планирана замена водомера, тако да је од укупног броја интервенција којих је било 479 –замењено 278 водомера у домаћинствима. Поред тога, радници ЈП „Кикинда“ излазили су на терен и због кварова на водоводном шахту- 67, док се по 11 односило на главни улични вод и замену прикључка. У истом периоду поправљена су и 33 квара на прикључку, замењено је 6 водомера, израђена 4 нова прикључка, поправљена 3 квара у водоводном уличном шахту и поништен исти број прикључака. Два пута се излазило на терен услед поправке квара на хидранту и једном због раздвајања прикључка у шахту. Од  55 интервенција на канализационој мрежи, 30 се односило на пражњење септичких јама за привреду и 8 у домаћинствима. За одгушење фекалне канализационе мреже интервенисано је 15, односно 2 пута за атмосферску канализацију. Промењена су 3 поклопца на шахту и редовно испирана водоводна мрежа, као и атмосферска и фекална канализациона мрежа.