[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Лична заштитна средства

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.5. од 04.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.5. од 04.04.2016.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: ЈНМВ-06-5/2016
за јавну набавку мале вредности: Лична заштитна средства

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука

Обавештење о закљученом уговору

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта