[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-03-1/2016 од 01. 02. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације II

Одлука о додели уговора

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта