[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Oдношење споредних производа животињског порекла и целих лешева животиња

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-6 /2016-II, од 03. 08. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су добра: Oдношење споредних производа животињског порекла и целих лешева животиња

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта