[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Услуге осигурања-2016

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-2-1/2016 од05. 12. 2016. године,Наручилац –ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за отворени поступак –Услуге осигурања

ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурањаимовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослениход последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта