[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Услуге осигурања од имовине, запослених од одговорности из делатности – Партија 2

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-02-4/2018 од 05.11. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  отворени поступак јавне набавке  (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге: Услуге осигурања од имовине, запослених од одговорности из делатности

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 Одговор на постављено питање

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о заљученом уговору

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта