Javna nabavka: Predmet – Čišćenje poslovnih prostorija

PODELITE VEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama, (Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/15). i člana 6. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i način dokazivanja ispunjenih uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. JNMV 5-17/2019 od 25.04.2019. godine, Naručilac – JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, sastavlja sledeću

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda,Iđoški put 4,pokreće  postupak javne nabavke  male vrednosti (usluge)
Predmet javne nabavke su usluge: Čišćenje poslovnih prostorija

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Kontakt pozivnog centra

Adresa: Iđoški put 4, Kikinda

Telefon: 0230/422-760

Elektronska pošta: call.centar@jpkikinda.rs

Prijavite se na mailing listu

Ne propustite ni jednu novu vest sa našeg sajta