[wpml_language_selector_widget]

Јавно предузеће “Кикинда” – обавештење

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” обавештава заинтересоване, да ће у наредном периоду исказати потребу за запошљавањем лица следећих занимања:

  • Дипломирани грађевински инжењер-нискоградња-саобраћајнице са лиценцом 315 или 318, 415 или 418;
  • Дипломирани инжењер грађевине-високоградња са лиценцом 310 или 311, 410 или 411;
  • Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 или 351, 450 или 451;
  • Дипломирани инжењер технологије (пожељне лиценце 371 и 475);
  • Дипломирани инжењер заштите животне средине;
  • Грађевински или архитектонски техничар – средња стручна спрема;
  • Геодетски техничар – средња стручна спрема.

Молимо све који су  заинтересовани за рад у нашем предузећу, да доставе биографије на мејл адресу : anita.bajic@jpkikinda.rs