[wpml_language_selector_widget]

Комплетна реконструкција пијаце у Кикинди

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Комплетна реконструкција пијаце у Кикинди, односно уређење пијачног простора и изградња пратећих објеката, започета је у јулу месецу ове године. Градска пијаца ће након више деценија добити изглед и функционалност какву наш град заслужује.

Реализација пројекта одвија се фазно. Радови у првој фази подразумевају рушење старе управне зграде, рибарнице и магацина. Ламела 1 представља функционалну целину оријентисану ка Улици Војводе Путника, која се састоји од четири локала, техничких просторија и четири спољашња продајна бокса. Очекивања су да ће следећа фаза бити настављена наредне године и она је најобимнија. У другој фази се гради ламела два, која се састоји од четири локала (од којих је један супемаркет са магацином), јавног тоалета, степеништа и лифта, као и двадесет девет спољашњих продајних боксова. У трећој фази се гради ламела три, која обухвата два локала, млечну пијацу у приземљу и пословне просторије управе пијаце на спрату. Особама са инвалидитетом  осигурано је несметано кретање и приступ овом објекту. Радови теку планираном динамиком. Очекује се да Ламела 1 буде заврсена до краја године.

Реконструкција пијаце допринеће рационалнијем коришћењу пијачног простора, бољем распореду тезги и на крају свакако бољој хигијени.