[wpml_language_selector_widget]

МИЛАН МАКИВИЋ- извршни директор

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Милан Макивић је рођен 07. јуна 1980. године у Кикинди, где је и завршио данашњу „Техничку школу“, смер електротехничар аутоматике 1999. године, а потом уписује Рударско-геолошки факултет у Београду, где је и дипломирао на геолошком одсеку, смер хидрогеологија 2008. године.

У периоду од 2003-2007. године ради у Министарству финансија-Пореска управа-Регионални центар Београд-Филијала Врачар, као сарадник вишим инспекторима канцеларијске контроле за правна и физичка лица.

Стручну каријеру започиње у приватном сектору почетком 2008. године у Београду, а наставља је наредних година на позицијама руководиоца радова и главног пројектанта у неколико фирми у Новом Саду.

Од 2013. године је запослен у јавном комуналном сектору. Прво у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица на позицији главног хидрогеолога, где је био одговоран за сва изворишта за јавно водоснабдевање на територији Града Суботице (укупно 19 изворишта и 70 бунара). Члан је тимова за губитке воде и ППВ Водозахват 2.

Од 2016. године прелази у ЈП „Кикинда“, прво као руководилац сектора водовода и канализација, а потом и на место техничког директора, на којем је и данас.

У досадашњој каријери је учествовао на више од 80 пројеката из области хидрогеологије и грађевинарства.

Као одговорни пројектант, сарадник и саветник, иза себе има више од 40 реализованих пројеката, елабората, студија и програма, од формирања нових изворишта водоснабдевања до реконструкције, санације и ревитализације постојећих.

Као одговорни извођач радова и стручни надзор, иза себе има преко 30 изграђених бунара за индивидуално и јавно водоснабдевање, преко 160 бунара и система за одводњавање терена за грађевинске радове, преко 70 ревитализованих и санираних бунара и изворишта.

Поседује лиценце, одговорног пројектанта хидрогеолошких подлога (лиценаца број 392) и одговорног извођача радова и стручног надзора (лиценца број 492).

Члан је Друштва геолошких инжењера и техничара Србије, Српског геолошког друштва и члан Регионалне привредне коморе Севернобанатског округа.

Тренутно је на трећој години основних студија на Грађевинском факултету Суботица – Студијски модул Хидротехника и водно инжењерство околине.

Милан Макивић је ожењен и отац два детета.