[wpml_language_selector_widget]

Нове цене воде и канализационих услуга у Кикинди у 2019. години

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Са првим даном у новој, 2019. години, почео је да се примењује и нови ценовник услуга водоснабдевања и канализационих услуга Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”. Град Кикинда и ЈП “Кикинда” учествују у Програму водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији (Програм 5, фаза 2) у циљу изградње фабрике воде. Да би се обезбедила покривеност свих трошкова у оквиру пројекта, при чему се први ефекти кредита код КFW банке очекују 2019. године,неопходно је повећање тарифа од 16,1 % за све категорије корисника.

Од 1.јануара 2019. године, један кубни метар воде за домаћинства, образовне и здравствене установе износи 54,71 динар, док је за категорију “Остали корисници” цена 127,71 динара.

Канализационе услуге за домаћинства, образовне и здравствене установе сада по кубном метру коштају 48,32 динара, док је за категорију “Остали корисници” цена 124,23 динара. Наведене цене су без пореза на додату вредност (ПДВ).

ЈП “Кикинда” од 2016. године ради активно на реконструкцији, унапређењу и редовном одржавању водоводне мреже и замени водомера и то све како би обезбедила најбоље могуће услове за изградњу будуће фабрике воде.