[wpml_language_selector_widget]

Нови на сваких пет година: Замењено око 3.500 водомера

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Од марта 2016. године, ЈП „Кикинда“ отпочело је планску замену водомера у граду Кикинди и околним селима, а закључно са јануаром 2017., заједно са интервенцијама на терену, промењено је око 3.5000 водомера.

Менаџмент бившег комуналног,  и поред новца који је наменски добијао од грађана и за ту сврху, није испуњавао ову законску обавезу, па је многим уређајима истекао законски жиг важности од пет година.

Законска обавеза

ЈП „Кикинда“ у свом систему има око 20 хиљада индивидуалних потрошача, а Закон о метрологији налаже да је власник водомера, тј. комунално предузеће обавезно да сваких пет година замени, односно баждари постојећи водомер. Међутим, према документацији коју поседује ЈП „Кикинда“ и теренским обиласцима, види се да претходна фирма ЈКП „6. октобар“ то није радила по закону, те да велики број мерача потрошње воде у прописном року није замењен, него се и даље користи, што је незаконито.

Менаџмент бившег комуналног,  и поред новца који је наменски добијао од грађана и за ту сврху, није испуњавао ову законску обавезу, па је многим уређајима истекао законски жиг важности од пет година.

Тако су у домаћинствима уочени водомери који нису мењани чак 30 година!

Због те чињенице, многи су водомери неисправни и не мере стварну потрошњу воде.

Планска замена водомера

ЈП „Кикинда“ је у марту 2016. године отпочело планску замену водомера, а закључно са јануаром 2017., око 3.500 водомера уграђено је у  домаћинствима. Водомери ће се у новом комуналном предузећу мењати на сваких пет година, као што закон налаже. Кућни савети, тј. зграде, такође су урачунати у овај план, а све трошкове око замене и уградње сноси ЈП „Кикинда“.

Неприступачни шахтови

едан од основних проблема са којима се екипе ЈП „Кикинда“суочавају су неприступачна и неадекватна места на којима су водомери. Дешава се да радници наилазе на бачене угинуле животње, или да је мерно место затрпано шутом, или пак пуно воде што знатно отежава њихов посао. Такође се дешава и да грађани одбију очитавање водомера и не дозволе радницима да обаве свој посао, чиме крше закон, као и да нико не зна где је мерно место или код кога је кључ, па радници губе време покушавајући да дођу до кључа. Према Одлуци о јавном водоводу, сви потрошачи су у обавези да одржавају мерно место, али грађани врло често забораве своје обавезе. Да не би негодовали када им стигне велики рачун, апелујемо на кориснике да одржавају своја мерна места (шахтове) и дозволе екипама ЈП „Кикинда“ да очитају водомере.

Такође, треба рећи да је посао очитавања водомера у претходном комуналном предзећу био поверен такозваним задругама и агенцијама које су се немарно односиле према овом послу, што је довело до тога да је база података о потрошачима нејасна и непотпуна, а водомери неочитани.