[wpml_language_selector_widget]

Обавештење о стављању на јавни увид предлог Плана и Годишњи програм за парк „Бландаш“

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ на основу члана 54. Закона о заштити природе ( Сл.гласник РС,бр.36/2009,88/2010 и 91/2010-испр.) ставља на јавни увид План управљања споменика природе-парк “Бландаш“ за период од 2016.-2026. године и Годишњи програм управљања споменика природе-парк “Бландаш“ за 2016.годину. Јавни увид трајаће 30 дана, како је и законом предвиђено, од 14.01.2016. до 14.02.2016. године.

Оба документа постављена су на сајту ЈП „Кикинда“: www.jpkikinda.rs , -одељак „Сервиси“ у падајућем менију „Документа за преузимање“.

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ позива јавност да обави увид у поменути предлог Плана управљања споменика природе парк „Бландаш“ и Годишњи програм управљања, а да мишљења, примедбе и предлоге у писаном облику доставе на мејл: tatjana.cveticanin@jpkikinda.rs.