[wpml_language_selector_widget]

Обавештење

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Молимо сва лица која су заинтересована за пружање консултантских услуга у вези са имплементацијом финансијског управљања и контроле да доставе своје писмо о намерама о пружању наведене услуге до дана 16.10.2020. године. до 11 часова на адресу info@jpkikinda.rs

Наручилац услуге ће након наведеног датума упутити позив пријављеним заинтересованим лицима ради наставка комуникације и одређивања прецизнијих елемената (обим посла, рокови и цене за наведену услугу).