[wpml_language_selector_widget]

Од септембра јесење испирање водоводне мреже

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ почеће од септембра јесење испирање водоводне мреже на територији општине Кикинда. Планско јесење и пролећно испирање водоводне мреже обавља се два пута током године помоћу подземних и надземних хидраната који служе као елементи на водоводној линији, преко којих се врши испирање и оваздушавање мреже.

Водоводна мрежа одржава се у хигијенско-исправном стању, редовним и повременим испирањем и дезинфекцијом уличних цевовода, чиме се контролише бактериолошка исправност воде. Даљинским системом праћења притиска на изворишту, одржава се оптимални ниво производње воде у веома променљивим условима експлоатације.

Надгледање рада хидромашинске опреме и електро инсталација на водозахватима – бунарима на територији целе општине спроводи се ради превентивног деловања са циљем спречавања хаваријских стања, јер систем водоснабдевања мора да функционише 24 сата, свих 365 дана у години.

У надлежности ЈП „Кикинда“ је и одржавање водомера који су крајња и гранична тачка јавног водоводног система, јер деле надлежност између дистрибутера воде и потрошача. Одржавање водомера подразумева његову редовну периодичну замену или по потреби услед квара, хаварије..тј. демонтажу постојећег и монтажу другог водомера који је сервисиран, контролисан и оверен. Замена водомера ради се о трошку странке (ако је механички оштећен) или предузећа и представља посао који се у континуитету обавља у лабораторији и на терену на територији општине Кикинда током целе године.