[wpml_language_selector_widget]

Оглас о издавању у закуп пословног простора-киоска

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

О Г Л А С 
O издавању у закуп пословног простора путем јавног надметања

 

Издаје се пословни простор- Киоск у Кикинди у виђеном стању ( закупац сноси све трошкове привођења локала намени): погодан за обављање делатности Цвећаракоји се налази на платоу испред капеле на Мокринском гробљу димензије 6х2,4м2, површине: 14,4м2. Локал-Киоск се издаје на 2 године. Почетна цена закупнине износи: динарска противвредност 70 евра по средњем курсу НБС на дан уплате. Закупнина се плаћа до 5. у месецу за текући месец.

На јавном надметању могу да учествују сва домаћа и страна правна и физичка лица.
Сваки учесник „Огласа јавног надметања“ треба да уплати ЈЕМСТВО за локал који лицитира у висини од 25.000 динара на рачун 160-0000000422675-35 ЈП “Кикинда“ код Banca Intesa a.d. Beograd , на дан одржавања јавног надметања.

Пријаве на Оглас подносе се ЈП “Кикинда“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11 с назнаком “за Комисију за пословни простор ЈП “Кикинда“ “За Оглас“ до 10.02.2016 године.

Пријава треба да садржи све податке о подносиоцу / тачан назив предузећа, односно радње, седиште односно адреса становања, име овлашћеног лица за заступање, и писмену изјаву да ће пословни простор прузети у виђеном стању.

Јавно надметање ће се одржати 11.02.2016 године у ЈП “Кикинда“ Кикинда на адреси Трг српских добровољаца 11 (I спрат) са почетком у 11 часова.

За сва информације у вези са пријавом обратите се правној служби ЈП“ Кикинда“ на телефон 0230/22-509 . Киоск можете видети погледати сваког радног дана од 7-15 часова- телефон 426-741.