[wpml_language_selector_widget]

Отклоњени сви кварови на водоводној и канализационој мрежи у децембру

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Током децембра 2015. године Call centru ЈП „Кикинда“ пријављено је 106 позива за интервенције које су се односиле на кварове у водоводу и 51 на проблеме везане за канализациону мрежу.

Највише поправки било је у водомерном шахту-46 , а замењено је 25 водомера. У децембру је интервенисано и 19 пута због квара на прикључку, док је из истог разлога замењено 8 прикључака, поништена су 2 и израђен један нови.

Због квара на хидранту, радници ЈП „Кикинда“ излазили су на терен два пута, односно 3 услед проблема на главном уличном воду.

Интервенције на канализационој мрежи током децембра прошле године односиле су се углавном на одгушење-15, пражњење септичких јама-25 (17 за домаћинства и 8 за привреду) и једна на одгушење кишне канализације.

Сви проблеми успешно су отклоњени како на водоводној, тако и на канализационој мрежи, а обављено је и редовно прање атмосферске и фекалне канализационе мреже у целој општини.